Forums  ›  Բաց Լսարան  ›  Բաց Լսարան
 

Հայ Տղայի երազանքի աղջիկը

Հայ Տղայի երազանքի աղջիկը: Արտաքի՞ն, թե՞ ներքին գեղեցկություն: Նիհար սլացի՞կ, թե՞ կանացի կառուցվածք: Թո՞ւխ, շիկահե՞ր, գանգրահե՞ր, թե՞ կապուտաչյա: